Drift- og vedlikehold av småkraftverk

Tinfos Vannkraftservice AS tilbyr skreddersydde drifts- og vedlikeholdsløsninger for småkraftverk som alltid er tilpasset kraftverkseiers behov. Sammen med deg som kraftverkseier bygger vi et driftsprogram bestående av enkeltelementer fra vårt omfattende tjenestespekter. Uansett tjenesteomfang er vårt mål å kunne tilby sikre og effektive driftsløsninger som bidrar til å gjøre vannkraft lønnsomt for våre kunder.

Tre enkle skritt til driftsavtale:

Tinfos Vannkraftservice AS tilbyr skreddersydde drifts- og vedlikeholdsløsninger for småkraftverk som alltid er tilpasset kraftverkseiers behov. Sammen med deg som kraftverkseier bygger vi et driftsprogram bestående av enkeltelementer fra vårt omfattende tjenestespekter.

Uansett tjenesteomfang er vårt mål å kunne tilby sikre og effektive driftsløsninger som bidrar til å gjøre vannkraft lønnsomt for våre kunder.

Våre tjenesteområder

Håper å bruke vannkraften i generasjoner fremover

Sveinung Rekåa forteller om både fisking og bading i Rekåaelva i oppveksten, men det var først i 2006 på Dyrskun utenfor Seljord at Sveinung for første gang kom i kontakt med Tinfos Vannkraftservice.