Administrasjon og daglig ledelse

Administrasjon og daglig ledelse

Administrasjon av et småkraftverksselskap kan være omfattende og utfordrende. Vi håndterer dialogen med eiere, kraftverksstyre, banker, grunneiere og rettighetshavere, tredjepart og offentlige myndigheter som DSB, NVE, tollvesen, skatteetat, ssb m.fl. samt etterleve krav og forordninger i lovverket gjennom

 • Administrering i henhold til selskapets vedtekter

 • Utøvelse av internkontroll

 • Holde selskapets ledelse og styre orientert om selskapets økonomiske stilling

 • Iverksettelse av styrevedtak

 • Rapportering, årsoppgjør og budsjett

 • Ivareta forpliktelser overfor offentlige myndigheter

 • Innkalling til selskapsmøter (styre, gen.fors.)

 • Avtale lokalt tilsyn

 • Håndtering av avtaler

Administrasjon av et småkraftverksselskap kan være omfattende og utfordrende. Vi håndterer dialogen med eiere, kraftverksstyre, banker, grunneiere og rettighetshavere, tredjepart og offentlige myndigheter som DSB, NVE, tollvesen, skatteetat, ssb m.fl. samt etterleve krav og forordninger i lovverket gjennom

 • Administrering i henhold til selskapets vedtekter

 • Utøvelse av internkontroll

 • Holde selskapets ledelse og styre orientert om selskapets økonomiske stilling

 • Iverksettelse av styrevedtak

 • Rapportering, årsoppgjør og budsjett

 • Ivareta forpliktelser overfor offentlige myndigheter

 • Innkalling til selskapsmøter (styre, gen.fors.)

 • Avtale lokalt tilsyn

 • Håndtering av avtaler