Administrasjon og daglig ledelse

Administrasjon og daglig ledelse

administrasjon vannkraft småkraft småkarftverk vannkraftverk
Ta kontakt
Alle tjenester
Ta kontakt
Alle tjenester

Administrasjon av et småkraftverksselskap kan være omfattende og utfordrende. Vi håndterer dialogen med eiere, kraftverksstyre, banker, grunneiere og rettighetshavere, tredjepart og offentlige myndigheter som DSB, NVE, tollvesen, skatteetat, ssb m.fl. samt etterleve krav og forordninger i lovverket.

 • Administrering i henhold til selskapets vedtekter

 • Utøvelse av internkontroll

 • Holde selskapets ledelse og styre orientert om selskapets økonomiske stilling

 • Iverksettelse av styrevedtak

 • Rapportering, årsoppgjør og budsjett

 • Ivareta forpliktelser overfor offentlige myndigheter

 • Innkalling til selskapsmøter (styre, gen.fors.)

 • Avtale lokalt tilsyn

 • Håndtering av avtaler

Administrasjon av et småkraftverksselskap kan være omfattende og utfordrende. Vi håndterer dialogen med eiere, kraftverksstyre, banker, grunneiere og rettighetshavere, tredjepart og offentlige myndigheter som DSB, NVE, tollvesen, skatteetat, ssb m.fl. samt etterleve krav og forordninger i lovverket.

 • Administrering i henhold til selskapets vedtekter

 • Utøvelse av internkontroll

 • Holde selskapets ledelse og styre orientert om selskapets økonomiske stilling

 • Iverksettelse av styrevedtak

 • Rapportering, årsoppgjør og budsjett

 • Ivareta forpliktelser overfor offentlige myndigheter

 • Innkalling til selskapsmøter (styre, gen.fors.)

 • Avtale lokalt tilsyn

 • Håndtering av avtaler

  Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk

   Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk