Håper å bruke vannkraften i mange generasjoner fremover

Rett nord for Notodden ligger Rekåa kraftverk. Grunneier og eier av kraftverket Sveinung Rekaa forteller om reisen fra mølle og oppgangsag til morderne vannkraft i Rekåaelva.

Fra oppgangssag til moderne vannkraft
Sveinung Rekaa forteller om både fisking og bading i Rekåaelva i oppveksten, men det var først i 2006 på Dyrskun i Seljord at Sveinung for første gang kom i kontakt med Tinfos.

– Jeg kjenner hver eneste kulp i denne elva, i barndommen fiska og bada vi her. Fallet i elva har blitt utnyttet i mange generasjoner, den gang både til mølle og oppgangssag. Så tanken om å utnytte kraften i vannet har nok surret litt i bakhodet i en god del år. Siden første kontakt på Dyrskun i 2006 gikk det ikke mange årene før vannkraftverket stod ferdig i 2009, erfarer Sveinung.

– Som grunneier er det veldig betryggende å ha en profesjonell aktør med på laget. Som grunneier sørger vi for det enkle vedlikeholdet på egenhånd, men det er Tinfos Vannkraftservice som tar seg av det administrative, selve driften og sørger for å få strømmen ut på markedet. Jeg tror på et godt samarbeid i mange år, ja kanskje generasjoner fremover, forteller Sveinung.

Tinfos Vannkraftservice som driftsoperatør 

Øyvind Odden i TVKS setter stor pris på det langvarige samarbeidet med grunneierne og medeierne i Rekåa kraftverk.

-Vi har gjennom et av våre eierselskaper Tinfos AS, fulgt Rekåa kraftverk helt fra idéstadiet til kraftverket stod ferdig bygget. Tinfos bygde kraftverket, og inngikk deretter en driftsavtale som TVKS nå innehar. Driftsavtalen innebærer alle nødvendige funksjoner inkludert teknisk drift, kraftsalg, administrasjon og regnskap. Vår erfaring viser at dette er en svært nyttig måte å samarbeide på. Der lokalt tilsyn ivaretas av eierne, mens den tekniske og kommersielle driften utføres av TVKS, forteller Odden.

Tilbyr vederlagsfri gjennomgang av alle kraftverk

Med solid erfaring, både innenlands og utenlands tilbyr Tinfos Vannkraftservice sine tjenester til alle i kraftbransjen, og ønsker å være en fortrukket samarbeidspartner på området.

– Vi tilstreber å skreddersy gode og gjennomarbeidede løsninger til alle kraftverkseiere. Det kan være en omfattende oppgave å drive et kraftverk, både med tanke på den tekniske driften, men også når det kommer til de formelle tingene som må være på plass. TVKS tilbyr en vederlagsfri gjennomgang av alle kraftverk for de som ønsker. På bakgrunn av dette kan vi gi kraftverkseiere et uforpliktende tilbud på drifts- og vedlikeholdsavtale. Denne modellen og samarbeidsformen er noe vi har stor tiltro til, utdyper Odden.

Kontakt oss for vederlagsfri gjennomgang av ditt kraftverk:

    Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk