Om Tinfos Vannkraftservice AS

Tinfos Vannkraftservice AS (TVKS) ble etablert 15. desember 2017 og yter drifts-, service- og prosjekttjenester til utbyggere av kraftverk, kraftverkseiere, kraftselskaper, utstyrsleverandører og andre aktører hovedsakelig i småkraftbransjen. Selskapet eies av Tinfos AS og Vannkraftservice AS.
Vi har lang erfaring i drift av både små og store kraftverk, og har et stort og veletablert bransjenettverk. Våre medarbeidere besitter høy faglig kompetanse på alle områder som kreves av et kraftselskap;

▪ Elektro- og maskinteknikk
▪ Drifts- og vedlikehold
▪ Prosjekt- og byggeledelse
▪ Økonomi, regnskap og finans

Vi bistår våre kunder med planlegging og gjennomføring av reparasjoner, service- og vedlikeholdsprogram. Vi tilbyr skreddersydde driftsløsninger til konkurransedyktige priser med det formål å gjøre vannkraft mer lønnsomt for våre kunder.
Vi utfører på forespørsel enkeltoppdrag som omfatter teknisk service og reparasjoner, og vi kan tilby assistanse til montasje og demontering av utstyr ved installasjonsoperasjoner og større revisjonsjobber.
Vi kan tilby ressurser som utfører prosjektledelse og byggeledelse for tidsbegrensede og definerte prosjektoppdrag ved bygging av kraftverk eller revisjonsjobber, og vi kan tilby VTA-tjenester (Vassdragsteknisk Ansvarlig) til kraftverket.

Om Tinfos Vannkraftservice AS

Tinfos Vannkraftservice AS (TVKS) ble etablert 15. desember 2017 og yter drifts-, service- og prosjekttjenester til utbyggere av kraftverk, kraftverkseiere, kraftselskaper, utstyrsleverandører og andre aktører hovedsakelig i småkraftbransjen. Selskapet eies av Tinfos AS og Vannkraftservice AS.
Vi har lang erfaring i drift av både små og store kraftverk, og har et stort og veletablert bransjenettverk. Våre medarbeidere besitter høy faglig kompetanse på alle områder som kreves av et kraftselskap;

▪ Elektro- og maskinteknikk
▪ Drifts- og vedlikehold
▪ Prosjekt- og byggeledelse
▪ Økonomi, regnskap og finans

Vi bistår våre kunder med planlegging og gjennomføring av reparasjoner, service- og vedlikeholdsprogram. Vi tilbyr skreddersydde driftsløsninger til konkurransedyktige priser med det formål å gjøre vannkraft mer lønnsomt for våre kunder.
Vi utfører på forespørsel enkeltoppdrag som omfatter teknisk service og reparasjoner, og vi kan tilby assistanse til montasje og demontering av utstyr ved installasjonsoperasjoner og større revisjonsjobber.
Vi kan tilby ressurser som utfører prosjektledelse og byggeledelse for tidsbegrensede og definerte prosjektoppdrag ved bygging av kraftverk eller revisjonsjobber, og vi kan tilby VTA-tjenester (Vassdragsteknisk Ansvarlig) til kraftverket.