Omsetning av elektrisk kraft

Omsetning av elektrisk kraft

Ta kontakt
Alle tjenester
Ta kontakt
Alle tjenester

Vi forvalter kraftproduksjonen for kraftverkseier, og vi:

 • Omsetter kraft mot Nord Pools spotmarked
 • Ivareta avvik mellom prognose og virkelig produksjon ved kjøp og salg i eSet OY sitt regulerkraftmarked

 • Kvalitetssikrer måleverdier for produksjon og forbruk
 • Gjennomfører markedsanalyser ved behov
 • Prissikrer (forutsetter særskilt avtale)
 • Prognostiserer produksjonsplaner til Statnett

Vi forvalter kraftproduksjonen for kraftverkseier, og vi:

 • Omsetter kraft mot Nord Pools spotmarked
 • Ivareta avvik mellom prognose og virkelig produksjon ved kjøp og salg i eSet OY sitt regulerkraftmarked

 • Kvalitetssikrer måleverdier for produksjon og forbruk

 • Gjennomfører markedsanalyser ved behov
 • Prissikrer (forutsetter særskilt avtale)

 • Prognostiserer produksjonsplaner til Statnett

  Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk

   Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk