Omsetning av elsertifikater og opprinnelsesgarantier

Omsetning av sertifikater og garantier

Ta kontakt
Alle tjenester
Ta kontakt
Alle tjenester

Vi forvalter sertifikater og opprinnelsesgarantier på vegne av kraftverkseier, og vi:

  • Avtaler kriterier for forvaltning med kraftverkseier
  • Omsetter elsertifikater og opprinnelsesgarantier
  • Avregner kraftproduksjon, elsertifikater og opprinnelsesgarantier

  • Gjennomfører markedsanalyser ved behov.

Vi forvalter sertifikater og opprinnelsesgarantier på vegne av kraftverkseier, og vi:

  • Avtaler kriterier for forvaltning med kraftverkseier
  • Omsetter elsertifikater og opprinnelsesgarantier
  • Avregner kraftproduksjon, elsertifikater og opprinnelsesgarantier
  • Gjennomfører markedsanalyser ved behov.

    Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk

      Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk