Omsetning av elsertifikater og opprinnelsesgarantier

Omsetning av sertifikater og garantier

Ta kontakt
Alle tjenester
Ta kontakt
Alle tjenester

Vi forvalter sertifikater og opprinnelsesgarantier på vegne av kraftverkseier, og vi:

 • Avtaler kriterier for forvaltning med kraftverkseier
 • Omsetter elsertifikater og opprinnelsesgarantier
 • Avregner kraftproduksjon, elsertifikater og opprinnelsesgarantier

 • Gjennomfører markedsanalyser ved behov.

Vi forvalter sertifikater og opprinnelsesgarantier på vegne av kraftverkseier, og vi:

 • Avtaler kriterier for forvaltning med kraftverkseier
 • Omsetter elsertifikater og opprinnelsesgarantier
 • Avregner kraftproduksjon, elsertifikater og opprinnelsesgarantier
 • Gjennomfører markedsanalyser ved behov.

  Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk

   Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk