Prosjekt- og byggledelse

Prosjekt- og byggledelse

Ta kontakt
Alle tjenester
Ta kontakt
Alle tjenester

Vi kan tilby ressurser som utfører prosjektledelse og byggeledelse for prosjektoppdrag ved bygging av kraftverk eller ved revisjonsjobber, og vi kan påta oss VTA-tjenester for kraftverk i bygge- og/eller driftsfase.

Vi kan tilby ressurser som utfører prosjektledelse og byggeledelse for prosjektoppdrag ved bygging av kraftverk eller ved revisjonsjobber, og vi kan påta oss VTA-tjenester for kraftverk i bygge- og/eller driftsfase.

    Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk

      Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk