Regnskap og rapportering

Regnskap og rapportering

Ta kontakt
Alle tjenester
Ta kontakt
Alle tjenester

Vi utfører komplett regnskapsførsel for kraftverkseier som blant annet omfatter følgende tjenester:

 • Bokføring inkludert

  • Uttak av lovbestemte regnskapsspesifikasjoner
  • Periodiske rapporter til kunde
  • Merverdiavgiftsoppgaver
 • Årsregnskap inkludert

  • Bistand med årsberetning
  • Innsending til regnskapsregistret
 • Ligningsoppgaver, aksjonæroppgaver
 • Lønn og personal
 • Fakturering og/eller purringer
 • Oppbevaring av regnskapsmateriale
 • Budsjettering
 • Bankbelastning (remittering)
 • Merverdiavgift
 • Rapportering

Vi utfører komplett regnskapsførsel for kraftverkseier som blant annet omfatter følgende tjenester:

 • Bokføring inkludert

  • Uttak av lovbestemte regnskapsspesifikasjoner
  • Periodiske rapporter til kunde
  • Merverdiavgiftsoppgaver
 • Årsregnskap inkludert

  • Bistand med årsberetning
  • Innsending til regnskapsregistret
 • Ligningsoppgaver, aksjonæroppgaver
 • Lønn og personal
 • Fakturering og/eller purringer
 • Oppbevaring av regnskapsmateriale
 • Budsjettering
 • Bankbelastning (remittering)
 • Merverdiavgift
 • Rapportering

  Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk

   Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk