Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

Ta kontakt
Alle tjenester
Ta kontakt
Alle tjenester

Tinfos Vannkraftservice AS utfører montasje- , demontasje-, service- og reprarasjonsaktiviteter for utbyggere av kraftverk, kraftverkseiere, kraftselskaper, utstyrsleverandører og andre aktører på bestilling, og kan håndtere alle elementer slik som logistikk, bestillinger og leverandøroppfølging.

For våre kraftverkseiere som har drifts- og vedlikeholdsavtale med oss planlegger og gjennomfører vi tilstandsinspeksjoner (vanligvis hvert 2. år) hvor hvert element av kraftverket kontrolleres. Omfanget av tilstandsinspeksjonen med tilhørende aktiviteter er avtalt i detalj i driftsavtalen. Teknisk tilstandsrapport for kraftverket leveres kraftverkseier etter den regulære gjennomgangen. Kraftverkseier vurderer selv hvilke service- eller reparasjonsaktiviteter som skal iverksettes på bakgrunn av rapporten.

Eksempler på komponenter som sjekkes ved en tilstandsinspeksjon:

 • Turbin
 • Hydraulikksystemer
 • Ventiler
 • Rør- og omløpssystemer
 • Lenseanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Kjølevannsanlegg
 • Løfteutstyr
 • Inntaksluker
 • Damluke

 • Grindrensker
 • Minstevannføringsarrangement
 • Generator
 • Smøreoljesystem
 • Transformator
 • Apparatanlegg
 • Kontrollanlegg
 • Fordelingsanlegg
 • Likestrømsanlegg

Tinfos Vannkraftservice AS utfører montasje- , demontasje-, service- og reprarasjonsaktiviteter for utbyggere av kraftverk, kraftverkseiere, kraftselskaper, utstyrsleverandører og andre aktører på bestilling, og kan håndtere alle elementer slik som logistikk, bestillinger og leverandøroppfølging.
For våre kraftverkseiere som har drifts- og vedlikeholdsavtale med oss planlegger og gjennomfører vi tilstandsinspeksjoner (vanligvis hvert 2. år) hvor hvert element av kraftverket kontrolleres. Omfanget av tilstandsinspeksjonen med tilhørende aktiviteter er avtalt i detalj i driftsavtalen. Teknisk tilstandsrapport for kraftverket leveres kraftverkseier etter den regulære gjennomgangen. Kraftverkseier vurderer selv hvilke service- eller reparasjonsaktiviteter som skal iverksettes på bakgrunn av rapporten.

 • Turbin
 • Hydraulikksystemer
 • Ventiler
 • Rør- og omløpssystemer
 • Lenseanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Kjølevannsanlegg
 • Løfteutstyr
 • Inntaksluker
 • Damluke

 • Grindrensker
 • Minstevannføringsarrangement
 • Generator
 • Smøreoljesystem
 • Transformator
 • Apparatanlegg
 • Kontrollanlegg
 • Fordelingsanlegg
 • Likestrømsanlegg

  Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk

   Jeg ønsker en gratis befaring av kraftverk