Stilling ledig

TINFOS er et av Norges eldste kraftselskap.
Tinfoskonsernet produserer årlig ca 250 GWh elektrisk kraft. Selskapet bygger og drifter kraftverk i Norge og i utlandet. Selskapet har som mål å bli en betydelig aktør i markedet for salg av tjenester i kraftbransjen.

Gjennom selskapet Tinfos Vannkraftservice AS (TVKS) som ble etablert i 2017, utvikler vi nå et nytt forretningsområde i TINFOS. Forretningsområdet er basert på den kompetanse vi innehar i selskapet. Det tilbys komplette administrative, kommersielle og tekniske driftstjenester. Våre kunder er kraftselskaper, prosjekter, leverandører, kraftverkseiere og andre aktører i kraftbransjen i Norge og internasjonalt.

Etter en god utvikling med økt oppdragsmengde vil vi nå styrke staben. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer med relevant erfaring og fagkunnskap, og som har ambisjoner om å bidra til en spennende utvikling. De vi ansetter vil ha stor innvirkning på utviklingen og på egen jobbsituasjon.

FAGARBEIDERE SERVICEOPPDRAG,
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tinfos satser på salg av tekniske tjenester i kraftbransjen. Vi søker derfor etter dyktige og serviceinnstilte personer for å styrke vår gjennomføringsevne i første omgang mot norske kunder, men dette kan på sikt også utvides til utenlandsoppdrag. Det må påregnes stor grad av reisevirksomhet i forbindelse med gjennomføring av oppdragene.

Tinfos har lang erfaring fra bygging, drift og vedlikehold av kraftverk i Norge, og har i tillegg bygget kraftverk i Indonesia. Våre medarbeidere inngår i en organisasjon med høy teknisk kompetanse og høyt aktivitetsnivå.

Primæroppgavene vil være å utføre tekniske tilstandsvurderinger, service- og vedlikeholdsarbeid, oppgraderinger og nye installasjoner i kraftverk.

Aktivitet i regi av Tinfos skjer med særlig fokus på HMS, fremdrift, kvalitet og økonomisk resultat.

Egenskaper, kvalifikasjoner, erfaring og praksis:

  • Selvstendig og løsningsorientert
  • God teknisk forståelse
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
  • Teknisk utdanning
  • Relevant erfaring, fortrinnsvis innen vannkraft og teknisk service.
  • Relevante elektro-fagbrev er en fordel

For begge stillingene forventes god kunnskap i bruk av dataverktøy som MS Office.


Vi tilbyr:

  • Konkurransedyktige betingelser
  • Muligheter for personlig og faglig utvikling innen et satsningsområde i en engasjert og offensiv bedrift
  • Et godt og uformelt arbeidsmiljø
  • Gode personalordninger

 

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:
Tinfos AS v/ Asgeir Drugli, tlf: 450 21 003
Se også våre nettsider: www.tinfos.no / www.tvks.no
Søknad med CV sendes pr e-post til: post@tinfos.no innen 09.08.2019.

Om Tinfos Vannkraftservice AS

Tinfos Vannkraftservice AS (TVKS) ble etablert 15. desember 2017 og yter drifts-, service- og prosjekttjenester til utbyggere av kraftverk, kraftverkseiere, kraftselskaper, utstyrsleverandører og andre aktører hovedsakelig i småkraftbransjen. Selskapet eies av Tinfos AS og Vannkraftservice AS.
Vi har lang erfaring i drift av både små og store kraftverk, og har et stort og veletablert bransjenettverk. Våre medarbeidere besitter høy faglig kompetanse på alle områder som kreves av et kraftselskap;

▪ Elektro- og maskinteknikk
▪ Drifts- og vedlikehold
▪ Prosjekt- og byggeledelse
▪ Økonomi, regnskap og finans

Vi bistår våre kunder med planlegging og gjennomføring av reparasjoner, service- og vedlikeholdsprogram. Vi tilbyr skreddersydde driftsløsninger til konkurransedyktige priser med det formål å gjøre vannkraft mer lønnsomt for våre kunder.
Vi utfører på forespørsel enkeltoppdrag som omfatter teknisk service og reparasjoner, og vi kan tilby assistanse til montasje og demontering av utstyr ved installasjonsoperasjoner og større revisjonsjobber.
Vi kan tilby ressurser som utfører prosjektledelse og byggeledelse for tidsbegrensede og definerte prosjektoppdrag ved bygging av kraftverk eller revisjonsjobber, og vi kan tilby VTA-tjenester (Vassdragsteknisk Ansvarlig) til kraftverket.